Enkele referenties

Hieronder vindt u enkele van onze realisaties.


Melkveestal en overdekte mestvaalt

Familie Delporte - Opsommer uit Wijtschate

De nieuwe melkveestal biedt plaats aan 200 runderen en is voorzien van een profielvloer met mestschuif. De bestaande mestvaalt werd uitgebreid en volledig overdekt. LD Milieuadvies stond in voor de aanvraag van de milieuvergunning en toetste het bedrijf aan de VLIF-voorwaarden.


Braadkippenstal met warmtewisselaar

Familie Snick - Roose uit Lo-Reninge

De nieuwe braadkippenstal biedt plaats aan 55.000 braadkippen en is uitgerust met een warmtewisselaar. LD Milieuadvies stond in voor de milieuvergunningsaanvraag, de mestbank- en wateraangiftes en het advies omtrent de mestverwerking en nutriëntenemissierechten.


Melkveestal met mestscheider

Familie Harteel - Bulcke uit Diksmuide

De nieuwe ligboxenstal biedt plaats aan 280 runderen en is voorzien van een V-vormige vloer met gierafvoerbuis en mestschuif. Achteraan de stal werd een mestscheider geïnstalleerd. LD Milieuadvies stond in voor de milieuvergunningsaanvraag, de toetsing aan de VLIF-voorwaarden en de begeleiding op het vlak van nutriëntenemissierechten.


Stal voor slachtkuikenouderdieren met warmtewisselaar

Familie Steen uit Diksmuide

De nieuwe stal biedt plaats aan 25.000 slachtkuikenouderdieren en is uitgerust met een warmtewisselaar. LD Milieuadvies stond in voor de begeleiding van de overname, de milieuvergunningsaanvraag, de VLIF-aanvragen, de mestbank- en wateraangiftes en de advisering met betrekking tot mestverwerking en nutriëntenemissierechten.


Glamping

Familie Leuridan - Butaye uit Vleteren

Glamping staat voor 'glamorous camping' en is de nieuwste trend op het vlak van kamperen. Nabij de hoeve van de familie Leuridan - Butaye werden onder deze noemer 2 luxetenten met alle comfort opgetrokken. LD Milieuadvies stond in voor de begeleiding bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.


Gericht milieuadvies voor uw onderneming

Ontdek wat LD Milieuadvies voor u kan betekenen.

Onze diensten