Onze diensten

Ontdek wat LD Milieuadvies voor u kan betekenen.


LD Milieuadvies is gespecialiseerd in het opstellen van allerhande aanvragen, het invullen van alle verplichte jaarlijkse aangiftes en het geven van het gepaste advies. Hieronder vindt u een greep uit onze diensten.
Advies

Advies

 • de geur- en ammoniakemissies afkomstig van uw bedrijf
 • de wettelijke verplichtingen bij een luchtwasser
 • de waterbevoorrading op uw bedrijf
 • de bemesting van uw percelen
 • de verplichte mestverwerking
 • de aan- en verkoop van nutriëntenemissierechten
 • ...

Aanvragen

Aanvragen

 • opstellen en indienen van milieuvergunningsaanvragen, mededelingen of meldingen
 • begeleiden van een volledige of gedeeltelijke bedrijfsovername
 • opstellen van een gemotiveerde aanvraag tot wijzigen van de vergunningsvoorwaarden
 • opstellen van een decretale milieuaudit + toetsing van het bedrijf aan de huidige milieuwetgeving
 • ...

Administratie

Administratie

 • de mestbankaangifte
 • de VMM-aangifte voor de heffing op de winning van grondwater en de waterverontreiniging
 • de verzamelaanvraag of perceelsregistratie
 • het integraal milieujaarverslag
 • de rapportering van de uitgevoerde peilmetingen, de registratie van de debietmeterstanden en de analyseresultaten bij diepe grondwaterwinningen
 • ...

Interesse in een samenwerking?

Contacteer ons vandaag nog en hoor wat we kunnen betekenen voor uw onderneming.

Contacteer ons